ناحیه کاربری
آدرس پست الکترونیکی: رمز عبور:


عضویت در سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

برای تمدید دامنه قفل شده علاوه بر هزینه ثبت مبلغ 10000 تومان برای بازگشایی دامنه از موجودی حساب شما کسر خواهد شد.


پسوند دامنه ثبت و تمدید یکساله ثبت و تمدید یکساله

(با استفاده از سرویس SMS)

ثبت و تمدید 5 ساله ثبت و تمدید یکساله

(با استفاده از سرویس SMS)

.ir 160000 --- 360000 ---
.co.ir 100000 --- 250000 ---
.net.ir 100000 --- 250000 ---
.org.ir 100000 --- 250000 ---
.ac.ir 100000 --- 250000 ---
.gov.ir 100000 --- 250000 ---
.id.ir 100000 --- 250000 ---
.sch.ir 100000 --- 250000 ---